MVO

People, Planet en Profit in balans

Ambities realiseren, dat is de doelstelling van Chain. Een goede balans tussen People, Planet en Profit is een voorwaarde om die doelstelling te bereiken. Die balans is het uitgangspunt van ons MVO-beleid, dat een belangrijke plaats inneemt in onze bedrijfsvoering.

Enkele concrete voorbeelden:

Arbeidsparticipatie

In ons HRM-beleid streven we vanzelfsprekend naar diversiteit in nationaliteiten, leeftijden en sekse. Maar we doen meer. Om mensen met een vergrote afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven hun ambities te realiseren, zijn we een traject gestart om deze mensen op te leiden tot tekenaar. Onder begeleiding van een gecertificeerde trainer en met de benodigde faciliteiten doen ze ervaring op en dragen ze bij aan het tot stand komen van projecten. Op deze wijze participeren ze in het arbeidsproces en hebben ze een positief toekomstperspectief.

Dankzij deze aanpak zijn al diverse mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt succesvol gereïntegreerd in het arbeidsproces.

Mobiliteitsbeleid

Chain stimuleert het gebruik van openbaar vervoer. Door de verschillende werklocaties in Nederland is dit niet altijd mogelijk. Daarom stimuleren we in ons leasebeleid het gebruik van milieuvriendelijkere auto’s. Hierdoor worden er alleen nog auto’s met een groen A,B,C-label opgenomen in het wagenpark.